หน้าแรก

บทเพลงเดินหน้าประเทศไทย

Open Panel

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


 

 

กิจกรรมของหน่วย

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.ป.

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จำกัด ครั้งที่ ๒๙  เมื่อวันที่ ๑๖ ...

Read more
โครงการฝึกอาชีพเสริมแม่บ้าน

กองพลทหารปืนใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำกระเป๋าจากผ้าด้นมือ ให้แก่แม่บ้านภายในหน่วย...

Read more
กีฬา กอล์ฟ ลสน.พล.ป.

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟ ลสน.พล.ป.  ณ สนามอยุธยากอล์ฟคลับ จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๗ ...

Read more
คณะแม่บ้าน พล.ป. ร่วมรับชมโขนพระราชทาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทย เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗

คุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้านพล.ป.  ได้นำคณะแม่บ้าน พล.ป. ร่วมรับชมโขนพระราชทาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทย เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗ ...

Read more
ร่วมพิธีถวายเครื่องราช สักการะและพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์

พ.อ.ประวิทย์ กิตติสุบรรณ นปก.ฯ(น.ผู้ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ แทน ผบ.พล.ป.) ร่วมพิธีถวายเครื่องราช สักการะและพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล ณ บ...

Read more
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...

Read more
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พ.อ.ปริญญา อุสาหะ รอง ผบ.พล.ป. และคณะนายทหาร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...

Read more
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2557 ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสง...

Read more
พิธีถวายราชสดุดีและทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อ  2 ธ.ค.57 พล.ต.ธนิสร  วงษ์กล้าหาญ  ผบ.พล.ป. และ คุณพนิตตา  วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้านกองพลทหารปืนใหญ่ เป็นประธานใ...

Read more
กองพลทหารปืนใหญ่ ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ได้นำกำลังพลและครอบครัว ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ ๘๗ พรร...

Read more
ผบ.พล.ป. ตรวจเยี่ยมหน่วยราชการสนาม

เมื่อ ๒๕- ๒๗ พย. ๕๗ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคณะ ตรวจเยี่ยม ให้โอวาท มอบของขวัญ พบปะ กำลังพล ที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดน ณ พื้นที่เขาพระวิ...

Read more
ต้อนรับการตรวจเยี่ยมคณะสมาคมแม่บ้าน ทบ.

กองพลทหารปืนใหญ่ และคณะชมรมแม่บ้านฯ  ให้การต้อนรับ คุณวิภาดา สีตบุตรนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.  และคณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. ในการตรวจเยี่ยมกา...

Read more
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลฯ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๒

​ พ.อ. ปริญญา อุสาหะ รอง ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัด ๒ ณ สนามกีฬาก...

Read more
การตรวจแนะนำ ประจำปี 2558

คำสั่ง ทบ. ที่  ๒๘๒/๒๕๕๗  ลง ๑๐  ก.ย.๕๗  เรื่อง การตรวจแนะนำ ประจำปี ๒๕๕๘    เมื่อวันที่   ๑๓ – ...

Read more
โครงการเรียนเสริมพิเศษด้านภาษาอังกฤษของแม่บ้าน

คุณ พนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเรียนเสริมพิเศษด้านภาษาอังกฤษของแม่บ้านข้าราชการ พล.ป. เพื่อเตรีย...

Read more
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคณะนายทหาร พร้อมคณะชมรมแม่บ้าน พล.ป. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้...

Read more
ผบ.ศอว.แสดงความยินดี

พล.ท.นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผบ.ศอว.แสดงความยินดีกับ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ณ บก.พล.ป. เมื่อ 14 ต.ค.57 (function(d, s, id) ...

Read more
บรรยายยุทธศาสตร์พระราชทานฯ

พ.อ.บรรลือ อ่ำบุญ รอง ผบ.พล.ป. บรรยายยุทธศาสตร์พระราชทานฯ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ณ ห้องประชุม บก.พล.ป. เมื่อ 6 ต.ค.57

Read more
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป.

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. ณ ที่ทำการชมรมแม่บ้านกองพลทหารปืนใหญ่ เมื่อ 3 ต.ค.57     ...

Read more
รับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.ป.

เมื่อ 3 ต.ค.57 เวลา 0900 กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.ป. ระหว่าง พล.ท.สมชาย  ฤกษ์พิชัย และ พล.ต.ธนิสร  วงษ์กล้าหาญ  ณ สนามกีฬา...

Read more
ตรวจการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร

เมื่อ 17 ก.ย.57 พ.อ.บรรลือ อ่ำบุญ เสธ.พล.ป.และคณะชุดตรวจการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร กองพลทหารปืนใหญ่ ตรวจหน่วย ป.72   ...

Read more
พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม ...

Read more
การตรวจกิจการทั่วไป พล.ป.

เมื่อน 20 - 27 ส.ค. 57 พล.ป. ได้จัดชุดตรวจกิจการทั่วไป ทำการตรวจหน่วย พล.ป. และ นขต.พล.ป. จำนวน 9 หน่วย โดยมี พ.อ.ประทีป  บุญทิพย์จำปา เป็น หน...

Read more

ฝ่ายการกำลังพล

 

ข้อมูลฝ่ายกำลังพล

...อยู่ระหว่างการดำเนินการ...

เว็บไซต์แนะนำ

<เพื่อผืนดินไทย>
เชิญอ่านต่อ

Map

สถิตถิผู้เข้าเว็บไซต์

400563
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวม
564
1798
2362
380184
41466
70887
400563

Your IP: 54.87.136.120
Server Time: 2014-12-22 07:34:09