หน้าแรก

บทเพลงเดินหน้าประเทศไทย

Open Panel

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


 

 

กิจกรรมของหน่วย

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อ ๓ มี.ค.๕๘  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. นำกำลังพลและครอบครัวประกอบพิธีเว...

Read more
การตรวจกิจการสวัสดิการ

เมื่อวันที่ ๙ – ๑๖ ก.พ.๕๘  พล.ป. ได้จัดคณะกรรมการชุดตรวจทำการตรวจกิจการสวัสดิการ จำนวน  ๑๐  กิจการ   ดังนี้ &n...

Read more
ปฏิบัติธรรม ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. นำกำลังพลภายในหน่วยร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ เนื่องในวั...

Read more
ต้อนรับชุดตรวจกิจการทั่วไป

เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๕๘ พ.อ.ปริญญา อุสาหะ รอง ผบ.พล.ป.(๑) ให้การต้อนรับชุดตรวจกิจการทั่วไป จาก กรมจเรทหารบก โดยมี พ.อ.เรืองฤทธิ์ บุญยงค์ หน.ชุดตรวจ ทำ...

Read more
การบริหารจัดการขยะภายในองค์กร กองพลทหารปืนใหญ่

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีการบรรยายพิเศษ "การบริหารจัดการขยะภายในองค์กร กองพลทหารปืนใหญ่"  เมื่อ ๓๐ ม.ค.๕...

Read more
ประชุมมอนิ่งบรีฟ ม.ค. 58

14 ม.ค.58  เวลา 06.30 น. พล.ต.ธนิสร  วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมประชุมมอนิ่งบรีฟ ซึ่งจัดประชุมขึ้น ณ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุร...

Read more
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เมื่อวันเสาร์ที่10 มกราคม 2558 พล.ต.ธนิสร  วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และ คุณ พนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน กองพลทหารปืนใหญ่ เป็นประธานจัดกิจ...

Read more
การแข่งขันกีฬาภายใน พล.ป. ๒๕๕๗

กองพลทหารปืนใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน พล.ป. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ให้แก่กำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย  ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิก...

Read more
พิธีเปิดสวัสดิการร้านค้า พล.ป.

พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีเปิดสวัสดิการร้านค้า พล.ป. แห่งใหม่  ณ อาคารตานี กองพลทหารปืนใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ...

Read more
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.ป.

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จำกัด ครั้งที่ ๒๙  เมื่อวันที่ ๑๖ ...

Read more
โครงการฝึกอาชีพเสริมแม่บ้าน

กองพลทหารปืนใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำกระเป๋าจากผ้าด้นมือ ให้แก่แม่บ้านภายในหน่วย...

Read more
กีฬา กอล์ฟ ลสน.พล.ป.

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟ ลสน.พล.ป.  ณ สนามอยุธยากอล์ฟคลับ จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๗ ...

Read more
คณะแม่บ้าน พล.ป. ร่วมรับชมโขนพระราชทาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทย เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗

คุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้านพล.ป.  ได้นำคณะแม่บ้าน พล.ป. ร่วมรับชมโขนพระราชทาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทย เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗ ...

Read more
ร่วมพิธีถวายเครื่องราช สักการะและพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์

พ.อ.ประวิทย์ กิตติสุบรรณ นปก.ฯ(น.ผู้ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ แทน ผบ.พล.ป.) ร่วมพิธีถวายเครื่องราช สักการะและพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล ณ บ...

Read more
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...

Read more
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พ.อ.ปริญญา อุสาหะ รอง ผบ.พล.ป. และคณะนายทหาร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...

Read more
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2557 ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสง...

Read more
พิธีถวายราชสดุดีและทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อ  2 ธ.ค.57 พล.ต.ธนิสร  วงษ์กล้าหาญ  ผบ.พล.ป. และ คุณพนิตตา  วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้านกองพลทหารปืนใหญ่ เป็นประธานใ...

Read more
กองพลทหารปืนใหญ่ ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ได้นำกำลังพลและครอบครัว ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ ๘๗ พรร...

Read more
ผบ.พล.ป. ตรวจเยี่ยมหน่วยราชการสนาม

เมื่อ ๒๕- ๒๗ พย. ๕๗ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคณะ ตรวจเยี่ยม ให้โอวาท มอบของขวัญ พบปะ กำลังพล ที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดน ณ พื้นที่เขาพระวิ...

Read more
ต้อนรับการตรวจเยี่ยมคณะสมาคมแม่บ้าน ทบ.

กองพลทหารปืนใหญ่ และคณะชมรมแม่บ้านฯ  ให้การต้อนรับ คุณวิภาดา สีตบุตรนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.  และคณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. ในการตรวจเยี่ยมกา...

Read more
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลฯ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๒

​ พ.อ. ปริญญา อุสาหะ รอง ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัด ๒ ณ สนามกีฬาก...

Read more
การตรวจแนะนำ ประจำปี 2558

คำสั่ง ทบ. ที่  ๒๘๒/๒๕๕๗  ลง ๑๐  ก.ย.๕๗  เรื่อง การตรวจแนะนำ ประจำปี ๒๕๕๘    เมื่อวันที่   ๑๓ – ...

Read more

ฝ่ายการกำลังพล

 

ข้อมูลฝ่ายกำลังพล

...อยู่ระหว่างการดำเนินการ...

เว็บไซต์แนะนำ

<เพื่อผืนดินไทย>
เชิญอ่านต่อ

Map

สถิตถิผู้เข้าเว็บไซต์

372168
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวม
221
1344
1565
354883
47673
34466
372168

Your IP: 115.31.137.10
Server Time: 2015-03-30 09:05:43