หน้าแรก

บทเพลงเดินหน้าประเทศไทย

Open Panel

กิจกรรมของหน่วย

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
พิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัด ๑/๕๙

เมื่อ  ๒๖ พ.ค. ๕๙  พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธาน ในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ จำนวน ๔ หน่วยฝ...

Read more
ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่

เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๕๙ พ.อ.บำรุง สายทอง เสธ.พล.ป. ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ภายใน พล.ป. ให้แนวทางและข้อเน้นย้ำตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ...

Read more
บรรยายพิเศษการให้ความรู้สาระสำคัญร่าง รธน.และการออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙ พ.อ.บรรลือ อ่ำบุญ รอง ผบ.พล.ป. (๑) เป็นผู้แทน ผบ.พล.ป. ในการบรรยายพิเศษการให้ความรู้สาระสำคัญร่าง รธน.และการออกเสียงประ...

Read more
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอป...

Read more
โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. นำกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมปฏิบัติธ...

Read more
งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระศรีอาริย์ สงกรานต์เมืองลพบุรี

เมื่อ ๑๓ เม.ย.๕๙  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระศรีอาริย์ สงกรานต์เมืองลพบุรี ณ บริเวณ เทวสถานปรางค์แขก อ.เม...

Read more
สรงน้ำพระอีกทั้งให้ข้าราชการและครอบครัวร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อ ๗ เม.ย.๕๙  พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. นำข้าราชการและครอบครัว ร่วมสักการะสิ่ง...

Read more
Army Summer Camp

เมื่อ ๔ เม.ย.๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายฝึกเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "Army Summer Camp&q...

Read more
สถาปนากองพลทหารปืนใหญ่ ครบรอบปีที่ ๓๓

 เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสถาปนากองพลทหารปืนใหญ่ ครบรอบปีที่ ๓๓ ...

Read more
พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน

เมื่อ ๒๕ มี.ค.๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน ณ ห้องประชุม บก.พล...

Read more
ตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ภายใน พล.ป.

พล.ป. ดำเนินการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ภายใน พล.ป. ประจำปี ๒๕๕๙ ห้วงวันที่ ๙-๑๕ มี.ค.๕๙   &nb...

Read more
พิธีเปิดการอบรมวิชาชีพ

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการก่อนปลด เป็นกองหนุน ณ ห้องประ...

Read more
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๙  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็...

Read more
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่๒

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๘ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ ณ บริเวณสระ...

Read more
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ" Bike for Dad

เมื่อ ๑๑ ธ.ค. ๕๘ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. นำคณะนายทหาร ข้าราชการ และครอบครัว พล.ป. ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า...

Read more
รับมอบโล่ตรา G-Green สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๘ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป.เข้ารับมอบโล่ตรา G-Green สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหรียญทองระดับดีเยี่ยม จาก ฯพณฯพ...

Read more
การแข่งขันข้ามเครื่องกีดขวางของทหารใหม่

เมื่อ ๘ ธ.ค.๕๘ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคณะ ร่วมชมการแข่งขันข้ามเครื่องกีดขวาง ๑๑ สถานี ของทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๘ ณ สนามทดสอบกำล...

Read more
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙๑๙ พ.อ.สราวุธ ประเสริฐชีวะ รอง เสธ.พล.ป. เป็นผู้แทน ผบ.พล.ป. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเก...

Read more
พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ

  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบ...

Read more
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2558

​ เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๘ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. นำข้าราชการกำลังพล ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕...

Read more
ประชุมถอดบทเรียน green office

วันที่ 24-25พ.ย.58    พล.ป. จัดผู้แทน พล.ป. (พ.ต.ภุชงค์  ลีติรัตน์นัยน์ และ ร.ต.เอกรินทร์ บุญยเนตร)เข้าร่วมการสัมมนาถอดบทเรียนจากการ...

Read more
ต้อนรับ ชุดตรวจกิจการทั่วไป

เมื่อ ๒๓ พ.ย.๕๘ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ให้การต้อนรับ พ.อ.เรืองฤทธิ์ บุญยงค์ หน.ชุดตรวจกิจการทั่วไป จบ. และคณะ ณ ห้องรับรอง (๒) บ...

Read more
ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๕๘ พ.อ.บำรุง สายทอง เสธ.พล.ป.และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึก นขต.ป.๗๒ พร้อมทั้งกรุณาให้โอวาท และข้อเน้นย้ำตามนโยบายขอ...

Read more
การสาธิตของ นทท.พล.ป.

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๕๘ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคณะร่วมชมการสาธิตของ นทท.พล.ป. ณ สนามทดสอบกำลังใจวงษ์กล้าหาญ และบ่อน้ำของ ป.พัน.๗๒๓ ...

Read more

ฝ่ายการกำลังพล

 

ข้อมูลฝ่ายกำลังพล

...อยู่ระหว่างการดำเนินการ...