หน้าแรก

บทเพลงเดินหน้าประเทศไทย

Open Panel

กิจกรรมของหน่วย

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
กองพลทหารปืนใหญ่ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ๗๐ ปี ครองราชย์ ด้วยจงรักและภักดี

เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๙ พ.อ.นพดล พรหมแพทย์ รอง ผบ.พล.ป. เป็นผู้แทน ผบ.พล.ป. นำกำลังพลค่ายพิบูลสงคราม ปั่นจักรยานต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่อโครง...

Read more
พิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอบ้านหมี่ รุ่นที่ 2

เมื่อ 20 มิ.ย.59  พ.อ.ชนินทร์  สิงหนาทนิติรักษ์ ประธานกรรมบริหารค่ายฝึกวงษ์กล้าหาญ  ได้ให้การต้อน นาย เล็ก ศรีเรือง นายอำเภอบ้า...

Read more
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริม ของชมรมแม่บ้าน ป.พัน 711

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.59 เวลา 16.00 น. คุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้านกองพลทหารปืนใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริม ของชมรมแม...

Read more
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริม ของชมรมแม่บ้านป.พัน.723

เมื่อ 16 มิ.ย.59 เวลา 17.30 น. คุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญประธานชมรมแม่บ้านกองพลทหารปืนใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริม ของชมรมแม่บ้านป....

Read more
สานต่อผลิตภัณฑ์ของหน่วย

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.59 เวลา 1700  คุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้านกองพลทหารปืนใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริม ของชมรมแม่บ้...

Read more
กิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมของชมรมแม่บ้าน ป.พัน 713

  เมื่อ 12 มิ.ย.59 คุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้านพล.ป.และสมาชิกชมรมแม่บ้านพล.ป.ร่วมกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมของชมรมแม่บ้าน ป....

Read more
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

เมื่อ ๙ มิ.ย. ๕๙  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ...

Read more
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อ ๒ มิ.ย. ๕๙  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ได้กรุณาเป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคร...

Read more
ตรวจความพร้อม ร้อย.ชป.พล.ป. และตรวจสถานที่สนับสนุนการฝึกป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ ๒๕๕๙ (D-mex 2016)

เมื่อ ๒ มิ.ย. ๕๙  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. กรุณาเป็นประธานในการตรวจความพร้อม ร้อย.ชป.พล.ป. และตรวจสถานที่สนับสนุนการฝึกป้องกันและบ...

Read more
ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการบริหารงาน กองทุนชุมชนทหารหน่วย พล.ป.

เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๕๙  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ให้การต้อนรับ พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) และคณะในการตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการบริหา...

Read more
ตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชนทหาร

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๙ พ.อ.บำรุง สายทอง เสธ.พล.ป. ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก พ.ท.เฉลิมชัย ทองประดับ กรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชนท...

Read more
พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๙  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจัดโดย อบจ.ลพบุรี ร่วมก...

Read more
พิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัด ๑/๕๙

เมื่อ  ๒๖ พ.ค. ๕๙  พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธาน ในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ จำนวน ๔ หน่วยฝ...

Read more
ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่

เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๕๙ พ.อ.บำรุง สายทอง เสธ.พล.ป. ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ภายใน พล.ป. ให้แนวทางและข้อเน้นย้ำตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ...

Read more
บรรยายพิเศษการให้ความรู้สาระสำคัญร่าง รธน.และการออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙ พ.อ.บรรลือ อ่ำบุญ รอง ผบ.พล.ป. (๑) เป็นผู้แทน ผบ.พล.ป. ในการบรรยายพิเศษการให้ความรู้สาระสำคัญร่าง รธน.และการออกเสียงประ...

Read more
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอป...

Read more
โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. นำกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมปฏิบัติธ...

Read more
งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระศรีอาริย์ สงกรานต์เมืองลพบุรี

เมื่อ ๑๓ เม.ย.๕๙  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระศรีอาริย์ สงกรานต์เมืองลพบุรี ณ บริเวณ เทวสถานปรางค์แขก อ.เม...

Read more
สรงน้ำพระอีกทั้งให้ข้าราชการและครอบครัวร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อ ๗ เม.ย.๕๙  พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. นำข้าราชการและครอบครัว ร่วมสักการะสิ่ง...

Read more
Army Summer Camp

เมื่อ ๔ เม.ย.๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายฝึกเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "Army Summer Camp&q...

Read more
สถาปนากองพลทหารปืนใหญ่ ครบรอบปีที่ ๓๓

 เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสถาปนากองพลทหารปืนใหญ่ ครบรอบปีที่ ๓๓ ...

Read more
พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน

เมื่อ ๒๕ มี.ค.๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน ณ ห้องประชุม บก.พล...

Read more
ตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ภายใน พล.ป.

พล.ป. ดำเนินการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ภายใน พล.ป. ประจำปี ๒๕๕๙ ห้วงวันที่ ๙-๑๕ มี.ค.๕๙   &nb...

Read more
พิธีเปิดการอบรมวิชาชีพ

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการก่อนปลด เป็นกองหนุน ณ ห้องประ...

Read more

ฝ่ายการกำลังพล

 

ข้อมูลฝ่ายกำลังพล

...อยู่ระหว่างการดำเนินการ...