หน้าแรก

บทเพลงเดินหน้าประเทศไทย

Open Panel


 

 

กิจกรรมของหน่วย

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ประธานในพิธีการรับตรวจการดำเนินงานโครงการ "สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรัก...

Read more
ชมนิทรรศการ" โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)"

เมื่อ วันที่ ๙ มิ.ย.๕๘ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. นำคณะนายทหาร และกำลังพล ชมนิทรรศการ" โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)"&n...

Read more
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กองพลทหารปืนใหญ่

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๕๘ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. ร่วมเป็นประธานใรพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู...

Read more
มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลภายในหน่วย ประจำปี ๒๕๕๘

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลภายในหน่วย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่&...

Read more
ประชุม ทลป. การฝึกเป็นหน่วย พัน.ป.สนาม ประจำปี ๒๕๕๘

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในการประชุม ทลป. การฝึกเป็นหน่วย พัน.ป.สนาม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บก.พล.ป. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ...

Read more
รดน้ำดำหัววันสงกรานต์

เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. นำข้าราชการและครอบครัว ร่วมสักการะสิ่งศ...

Read more
มอบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล

เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘  พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. พร้อมคณะนายทหาร เดินทางเพื่อมอบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บ...

Read more
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พ.อ.ปริญญา อุสาหะ รอง ผบ.พล.ป. รวมทั้งข้าราชการของ พล.ป. ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัต...

Read more
สถาปนากองพลทหารปืนใหญ่ ครบรอบปีที่ ๓๒

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสถาปนากองพลทหารปืนใหญ่ ครบรอบปีที่ ๓๒ พ...

Read more
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล  มอบทุนการศึกษา

เมื่อ ๑๗ มี.ค.๕๘  ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร-ตำรวจ-อาสาสมัครชายแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนเพื่อจัดตั้งกองทุน...

Read more
ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อ ๓ มี.ค.๕๘  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. นำกำลังพลและครอบครัวประกอบพิธีเว...

Read more
การตรวจกิจการสวัสดิการ

เมื่อวันที่ ๙ – ๑๖ ก.พ.๕๘  พล.ป. ได้จัดคณะกรรมการชุดตรวจทำการตรวจกิจการสวัสดิการ จำนวน  ๑๐  กิจการ   ดังนี้ &n...

Read more
ปฏิบัติธรรม ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. นำกำลังพลภายในหน่วยร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ เนื่องในวั...

Read more
ต้อนรับชุดตรวจกิจการทั่วไป

เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๕๘ พ.อ.ปริญญา อุสาหะ รอง ผบ.พล.ป.(๑) ให้การต้อนรับชุดตรวจกิจการทั่วไป จาก กรมจเรทหารบก โดยมี พ.อ.เรืองฤทธิ์ บุญยงค์ หน.ชุดตรวจ ทำ...

Read more
การบริหารจัดการขยะภายในองค์กร กองพลทหารปืนใหญ่

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีการบรรยายพิเศษ "การบริหารจัดการขยะภายในองค์กร กองพลทหารปืนใหญ่"  เมื่อ ๓๐ ม.ค.๕...

Read more
ประชุมมอนิ่งบรีฟ ม.ค. 58

14 ม.ค.58  เวลา 06.30 น. พล.ต.ธนิสร  วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมประชุมมอนิ่งบรีฟ ซึ่งจัดประชุมขึ้น ณ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุร...

Read more
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เมื่อวันเสาร์ที่10 มกราคม 2558 พล.ต.ธนิสร  วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และ คุณ พนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน กองพลทหารปืนใหญ่ เป็นประธานจัดกิจ...

Read more
การแข่งขันกีฬาภายใน พล.ป. ๒๕๕๗

กองพลทหารปืนใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน พล.ป. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ให้แก่กำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย  ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิก...

Read more
พิธีเปิดสวัสดิการร้านค้า พล.ป.

พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีเปิดสวัสดิการร้านค้า พล.ป. แห่งใหม่  ณ อาคารตานี กองพลทหารปืนใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ...

Read more
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.ป.

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จำกัด ครั้งที่ ๒๙  เมื่อวันที่ ๑๖ ...

Read more
โครงการฝึกอาชีพเสริมแม่บ้าน

กองพลทหารปืนใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำกระเป๋าจากผ้าด้นมือ ให้แก่แม่บ้านภายในหน่วย...

Read more
กีฬา กอล์ฟ ลสน.พล.ป.

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟ ลสน.พล.ป.  ณ สนามอยุธยากอล์ฟคลับ จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๗ ...

Read more
คณะแม่บ้าน พล.ป. ร่วมรับชมโขนพระราชทาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทย เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗

คุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้านพล.ป.  ได้นำคณะแม่บ้าน พล.ป. ร่วมรับชมโขนพระราชทาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทย เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗ ...

Read more

ฝ่ายการกำลังพล

 

ข้อมูลฝ่ายกำลังพล

...อยู่ระหว่างการดำเนินการ...

เว็บไซต์แนะนำ

<เพื่อผืนดินไทย>
เชิญอ่านต่อ

Map

สถิตถิผู้เข้าเว็บไซต์

519187
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวม
311
874
6339
501321
311
34976
519187

Your IP: 54.91.189.248
Server Time: 2015-08-01 14:41:31