หน้าแรก

มี 65 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

กิจกรรมของหน่วย

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
สะเก็ดข่าว - ผู้บัญชาการฯ คืนความสุขเปิดฟลอร์เต้นรำ

เมื่อ 9 ก.ค.57 พล.ต.สมชาย  ฤกษ์พิชัย ผบ.พล.ป. เป็นประธานในงาน คสช. คืนความสุขให้คนในชาติ วันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2557 ผลัดที่  1...

Read more
ประกอบพิธีอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557

พ.อ.เรวุฒิ เจริญรื่น รอง ผบ.พล.ป. ประธานการประกอบพิธีอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557 โดยมีข้าราชการและครอบครัวของกองพลทหารปืนใหญ่ เข้าร่วมพิธี ณ วิหารเมฆวิ...

Read more
ยศ.ทบ.ตรวจประกันคุณภาพการฝึก ประจำปี 2557

พล.ต.ชำนาญ เกิดผล ที่ปรึกษาเจ้ากรม ยศ.ทบ. และคณะ ตรวจประกันคุณภาพการฝึก ประจำปี 2557 ของกองพลทหารปืนใหญ่ และชมนิทรรศการการพัฒนาการฝึก โดยมี พ.อ.เรว...

Read more
วันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2557 ผลัดที่ 1

พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย ผบ.พล.ป. เป็นประธานงาน คสช.คืนความสุขให้คนในชาติ วันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2557 ผลัดที่ 1 โดย กองพลทหารปืนใหญ่ ณ สนามกีฬากอง...

Read more
การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2557

เมื่อ 21 มิ.ย. 57  พ.อ.บรรลือ  อ่ำบุญ เสธ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร บัญชี 1/57 พล.ป. หลังจา...

Read more
โครงการอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม

พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย ผบ.พล.ป. เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ การอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่าย...

Read more
พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย ผบ.พล.ป. ประธานเปิดงาน คสช.คืนความสุขให้คนในชาติ

พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย ผบ.พล.ป. ประธานเปิดงาน คสช.คืนความสุขให้คนในชาติ สร้างความรักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ได้รับเกียรติจาก พ.ท.วันชนะ สวัสดี เป็น...

Read more
“คสช. คืนความสุข ให้คนในชาติ”

เมื่อ 18 มิ.ย.57  กองพลทหารปืนใหญ่  จัดกิจกรรม สร้างความรักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์  ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด  ปกป้อง ช...

Read more
การทอดผ้าป่าสามัคคีกองพลทหารปืนใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อ ๑๕ ธ.ค. 56 เวลา ๑๒๓๐ พล.ต.สมชาย  ฤกษ์พิชัย ผบ.พล.ป. และ คุณสุนารี   ฤกษ์พิชัย  ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. พร้อมด้วยข้าร...

Read more
คสช.คืนความสุขให้คนในชาติ

ผบ.ทบ. แถลงนโยบาย คสช. คืนความสุข ให้คนในชาติ  วันที่ 13 มิ.ย.57 วันที่ 6 มิ.ย. 57

Read more
ผบ.พล.ป. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชัยนาท

พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยมกำลังพล หมวดรักษาความสงบ ป.พัน.721 ที่ปฎิบัติหน้าที่อำนว...

Read more
สมาคมแม่บ้าน ทบ. (สาขา รร.จปร.) และคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ พล.ป.

คุณ วิลาวัลย์ รัตนภานพ รองนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. (สาขา รร.จปร.) และคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ กองพลทหารปืนใหญ่ โดยมี คุณนงลักษณ์ เจริญรื...

Read more
การตรวจแนะนำการปฏิบัติตามนโยบายการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร

เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พ.อ.บรรลือ อ่ำบุญ เสธ.พล.ป./หัวหน้าชุดตรวจและคณะ  จำนวน ๙ นาย ทำการตรวจและนำการปฏิบัติตามนโยบายการปลูกฝังแล...

Read more
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองพลทหารปืนใหญ่ และโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

 เมื่อ 31 พ.ค.57 คุณ สุนารี ฤกษ์พิชัย ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. และคณะ จัดกิจกรรม อบรมโครงการพี่สอนน้อง 2 (ภาษาอังกฤษ) นำผู้เข้ารับการอบรมแ...

Read more
พิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2557

พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองพลทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2557 ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ เมื่อ 29 พ.ค.57

Read more
ผบ.ทบ.ประกาศกฎอัยการศึก 20 พ.ค.2557

 ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ได้ออกประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก เมื่อ 20 พ.ค.57 เวลา 06.30 น. มีผลบังคับใช้ตั้ง...

Read more
การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ภายใน พล.ป.

- คำสั่ง  พล.ป. ( เฉพาะ ) ที่ ๔๗ / ๕๗ ลง ๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง  การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ภายใน พล.ป. เมื่อ ๒๔ เม.ย.๕๗...

Read more
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2555 ผลัดที่ 1

พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2555 ผลัดที่ 1 ณ สนามกีฬากองพลทหารปืนใหญ...

Read more
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน พล.ป.

พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย ผบ.พล.ป. ประธานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน พล.ป. เนื่องในงานวันสถาปนา พล.ป. ครบรอบปีที่ 31 ณ กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงครา...

Read more
วันสถาปนา พล.ป.ครบรอบปีที่ 31

พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสถาปนากองพลทหารปืนใหญ่ ครบรอบปีที่ 31 ณ กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสง...

Read more
ตรวจสุขภาพประจำปี 2557

พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย ผบ.พล.ป. นำข้าราชการฯ เข้าตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ณ สโมสรนายหทารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 11 มี.ค.57 โดยมีหน่วยตรวจสุ...

Read more
การประชุม ชมรมแม่บ้าน พล.ป.

คุณสุนารี ฤกษ์พิชัย ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. เป็นประธานการประชุม ชมรมแม่บ้าน พล.ป. (วาระพิเศษ) ประจำปี 2557 เมื่อ 13 ก.พ.57 เวลา 1800

Read more
ผบ.พล.ป. ให้โอวาทแก่ทีมนักกีฬายิงปืน พล.ป.

พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย ผบ.พล.ป. ให้โอวาทและมอบเงินบำรุงทีมให้กับ ร.อ.รบอรัญ ดีอ่วม ตัวแทนของทีม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการเข้าร่วมแข่งขันยิงปืนระด...

Read more

ฝ่ายการกำลังพล

 

ข้อมูลฝ่ายกำลังพล

...อยู่ระหว่างการดำเนินการ...

เว็บไซต์แนะนำ

<เพื่อผืนดินไทย>
เชิญอ่านต่อ

Map

สถิตถิผู้เข้าเว็บไซต์

130521
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวม
765
1600
3591
79985
61979
61021
130521

Your IP: 203.209.119.251
Server Time: 2014-07-22 16:02:31