บทเพลงเดินหน้าประเทศไทย

Open Panel

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
พ.อ.บำรุง สายทอง รอง.ผบ.พล.ป. รักษาราชการแทน ผบ.พล.ป. พร้อมด้วยคณะนายทหารและกำลังพล ร่วมประกอบพิธีวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วิหารเมฆวิชัย เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61
ตรวจการฝึกทหารใหม่
เมื่อ 31 พ.ค. 61 พ.อ.วีระพงษ์ ศรีรัตน์ เสธ.พล.ป. หน.ชุดตรวจการฝึกทหารใหม่ ได้ตรวจการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ของ พล.ป. ทั้ง 4 หน่วยฝึก

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

 

 
  ป.71
  ป.72
  ป.71 พัน.711
  ป.71 พัน.712
  ป.71 พัน.713
  ป.72 พัน.721
  ป.72 พัน.722
  ป.72 พัน.723
  ร้อย.ป.คปม.